بررسی زیرساخت های تجارت الکترونیک


در حال بارگذاری
۲۸ مرداد ۱۳۹۶
word, pdf
1.77 MB
82
۲۰۰۰۰ تومان
خرید

فصل اول: مقدمه. ۱

۱-۱-مقدمه. ۲

۱-۲-بیان مسئله. ۲

۱-۳-اهداف تحقیق.. ۳

۱-۴- ساختار پایان نامه. ۳

فصل دوم: تجارت الکترونیک… ۵

۲-۱- تاریخچه تجارت الکترونیک… ۶

۲-۲- تعریف تجارت الکترونیک… ۷

۲-۳- ویژگیهای تجارت الکترونیک… ۱۰

۲-۴-چهار چوب نظری.. ۱۰

۲-۵- مزایا و معایب تجارت الکترونیک… ۱۲

۲-۶- محدودیتهای تجارت الکترونیکی.. ۱۴

۲-۷- مدلهای تجارت الکترونیک… ۱۴

۲-۷-۱- تجارت فروشنده با فروشنده – B2B. 14

۲-۷-۲- تجارت فروشنده با مصرف کننده ۱۵

۲-۷-۳- تجارت مصرف کننده با مصرف کننده ۱۵

۲-۷-۴- تجارت مصرف کننده با فروشنده ۱۶

۲-۷-۵- تجارت نقطه به نقطه. ۱۶

۲-۷-۶- تجارت فروشنده با اداره ۱۷

۲-۷-۷-   تجارت مصرف کننده با اداره ۱۷

۲-۸- سازمانهای تجارت الکترونیکی.. ۱۷

۲-۹- تجارت الکترونیکی اینترنتی و غیر اینترنتی.. ۱۷

۲-۱۰- بازارهای الکترونیکی و سیستم های اطلاعاتی بین سازمانی و درون سازمانی.. ۱۸

۲-۱۱- مدیریت ارتباط با مشتریان. ۱۸

۲-۱۲- نرم افزار الکترونیکی.. ۱۹

۲-۱۳-شبکه های طرف قرارداد. ۱۹

۲-۱۳-۱-انواع مبادله الکترونیک داده ها ۲۰

۲-۱۳-۲-فناوریهای مرتبط با مبادلـه الکترونیک داده ها ۲۰

۲-۱۳-۳-تجارت الکترونیک و مبادلـه الکترونیک داده ها ۲۰

۲-۱۳-۴-محدودیتهای اجرای مبادله الکترونیک داده ها ۲۴

فصل سوم: زیر ساختهای لازم جهت تجارت الکترونیک… ۲۶

۳-۱- فناوریهای پشتیبانی کننده ۲۷

۳-۱-۱- فناوری های ارتباطی و مخابراتی.. ۲۷

۳-۱-۱-۱-شبکه های پست و تلگراف و تلفن. ۲۷

۳-۱-۱-۲- شبکه های ارزش افزوده و خدمات دادهای.. ۲۸

۳-۱-۱-۳- خطوط ISDN.. 28

۳-۱-۱-۴- استاندارد X400. 28

۳-۱-۱-۵- اینترنت.. ۲۹

۳-۱-۱-۵-۱- پیدایش و پیشرفت اینترنت.. ۲۹

۳-۱-۱-۵-۲- چگونگی عرضه اطلاعات.. ۳۰

۳-۱-۱-۵-۳- آدرسهای اینترنت.. ۳۱

۳-۱-۱-۵-۴- اطلاعات در صفحات وب.. ۳۱

۳-۱-۱-۵-۵- اینترنتها و اکسترانتها ۳۲

۳-۲- ابزارهای اجرایی و عملیاتی.. ۳۳

۳-۲-۱- مبادله‌ الکترونیک‌ داده‌ها ۳۳

۳-۲-۲- EDI ترکیبی.. ۳۴

۳-۲-۳- EDI متقابل. ۳۴

۳-۲-۴- پست‌ الکترونیک‌ ۳۵

۳-۲-۵- ابزارهای‌ اینترنتی‌ ۳۶

۳-۲-۶- نمابر پیشرفته‌ ۳۶

۳-۲-۷- ابزارهای‌ صوتی‌ ۳۶

۳-۲-۸- پشتیبانی‌ درخواست‌ پیوسته‌ ۳۷

۳-۲-۹- انتقال‌ پرونده‌ها ۳۷

۳-۲-۱۰- طراحی‌ و تولید به‌ کمک‌ رایانه‌ ۳۷

۳-۲-۱۱- ابزارهای‌ چندرسانه‌ای‌ ۳۸

۳-۲-۱۲- تابلوهای‌ اعلان‌ الکترونیکی‌ ۳۸

۳-۲-۱۳- کنفرانسهای‌ راه‌دور. ۳۸

۲-۲-۱۴- تعیین‌ هویت‌ به‌ صورت‌ خودکار. ۳۸

۳-۳- زیرساخت فنی.. ۳۹

۳-۳-۱- قابلیت حمل. ۳۹

۳-۳-۲- قالبیت توزیع توانایی‌های کاربردی.. ۴۲

۳-۳-۳- قابلیت مقیاس‌پذیری و پیش‌بینی توسعه‌های آتی سیستم. ۴۳

۳-۳-۴- قابلیت مدیریت.. ۴۳

۳-۳-۵- امنیت اطلاعات در تجارت الکترونیک.. ۴۴

۳-۴-  محیط تجاری برای به جریان انداختن تجارت الکترونیکی.. ۴۷

۳-۵- استراتژیهای عکس العمل سازمانی.. ۴۹

۳-۶-   بسترهای لازم برای تجارت الکترونیک… ۵۲

فصل چهارم: چشم اندازهای تجارت الکترونیک در ایران و جهان. ۵۳

۴-۱- چشم انداز تجارت الکترونیک… ۵۴

۴-۲- رسالت تجارت الکترونیک… ۵۵

۴-۳- اهداف و هدفگذاری.. ۵۷

۴-۴- تاثیر تجارت الکترونیکی بر توسعه صادرات.. ۵۹

۴-۵-   راهکارهای تجارت الکترونیک برای تسهیل و تسریع فرآیندهای صادرات.. ۶۲

۴-۶- فرآیند تسهیل صادرات با استفاده از تجارت الکترونیک… ۶۲

۴-۷- نقش تجارت الکترونیک در پیشبرد فرآیندهای صادرت.. ۶۳

۴-۸- تجارت الکترونیک در ایران. ۶۳

۴-۹- تجارت الکترونیک در جهان. ۶۶

فصل پنجم: نتیجه­ گیری و پیشنهادات.. ۶۸

منابع. ۷۱

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.