مدل های کسب وکار برای توسعه پایدار

خلاصه مقدمه پس ­زمینه تعریف مدل کسب­ وکار توسعه پایدار […]

نوآوری استراتژیک

چکیده مقدمه نوآوری استراتژیک انواع نوآوری ­های استراتژی تأثیر گرایش […]

مدیریت دانش در حوزه ی ERP

چکیده   مقدمه مدیریت دانش روش پیاده­ سازی ERP از […]

استفاده از تخصیص و مهاجرت وظیفه در چندپردازنده ای ها

بیان مسئله پیشینه تحقیق اهداف فرضیات روش کار جنبه نوآوری […]

سیستم تشخیص نفوذ در شبکه موبایل سلولی با استفاده از روش عصبی-فازی بهینه شده

بیان مسئله پیشینه تحقیق اهداف فرضیات روش کار جنبه نوآوری […]

بهبود تحمل پذیری خطا با استفاده از تعادل بار توزیع شده و مجازی سازی در رایانش ابری

بیان مسئله پیشینه تحقیق اهداف فرضیات روش کار جنبه نوآوری […]

پیش بینی بیماری سکته قلبی با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین

بیان مسئله پیشینه تحقیق اهداف فرضیات روش کار جنبه نوآوری […]

بهبود عملکرد سیستم های بازشناسی چهره مبتنی بر محدودیت های مکانی با استفاده از تبدیل کسینوسی گسسته

بیان مسئله پیشینه تحقیق اهداف فرضیات روش کار جنبه نوآوری […]

شناسایی فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی تأثیرگذار بر بهره وری معلمان آموزش و پرورش

بیان مسئله پیشینه تحقیق اهداف فرضیات روش کار جنبه نوآوری […]

نقش فناوری اطلاعات در کنترل و کاهش ترافیک در استان خوزستان

بیان مسئله پیشینه تحقیق اهداف فرضیات روش کار جنبه نوآوری […]

0