×

مسیریابی در شبکه های موردی MANET

۴۰,۰۰۰ تومان

تحمل پذیری خطا در شبکه های حسگر بی سیم

۵۰,۰۰۰ تومان

کاربرد هوش مصنوعی در مدیریت

۷,۰۰۰ تومان

چالش های امنیت محاسبات ابری و بررسی راه حلها

۱۵,۰۰۰ تومان

آینده نگاری در استراتژیک

۱۰,۰۰۰ تومان

استفاده از ادوات فکتس در سرمایه گذاری و برنامه ریزی توسعه ای خطوط انتقال

۱۷,۰۰۰ تومان

ابعاد یک پروژه آینده نگاری و متغیرهای مرتبط با این ابعاد

۶,۰۰۰ تومان

تشخیص کلاهبرداری در شبکه های اجتماعی با استفاده از داده کاوی

۵۰,۰۰۰ تومان

مهندسی نیازمندی ها در الگوی سرویس گرا

۱۵,۰۰۰ تومان

مدیریت دانش در موفقیت ERP

۱۵,۰۰۰ تومان
0