×

بهبود عملکرد سیستم های بازشناسی چهره مبتنی بر محدودیت های مکانی با استفاده از تبدیل کسینوسی گسسته

۱۰۰,۰۰۰ تومان

شناسایی فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی تأثیرگذار بر بهره وری معلمان آموزش و پرورش

۹۵,۰۰۰ تومان

نقش فناوری اطلاعات در کنترل و کاهش ترافیک در استان خوزستان

۹۵,۰۰۰ تومان

مدیریت ارتباط با مشتری در فروشگاه اینترنتی بامیلو

۹۵,۰۰۰ تومان

پیش بینی احتمال رخداد بیماری دیابت با استفاده از داده کاوی

۹۸,۰۰۰ تومان

ارائه یک درخت بهینه احتمالاتی به منظور اجتناب از تصادم در سیستم هایRFID

۹۸,۰۰۰ تومان

یک روش جدید بهبود تصاویر رنگی مبتنی بر منطق فازی

۹۸,۰۰۰ تومان

بررسی زیرساخت های تجارت الکترونیک

۲۰,۰۰۰ تومان

شبکه های اجتماعی

۱۵,۰۰۰ تومان

احراز هویت الکترونیکی

۲۰,۰۰۰ تومان
0