×

شناسایی فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی تأثیرگذار بر بهره وری معلمان آموزش و پرورش

۹۵,۰۰۰ تومان

نقش فناوری اطلاعات در کنترل و کاهش ترافیک در استان خوزستان

۹۵,۰۰۰ تومان

مدیریت ارتباط با مشتری در فروشگاه اینترنتی بامیلو

۹۵,۰۰۰ تومان
0