مسیریابی در شبکه های موردی MANET

۴۰۰۰۰ تومان

تحمل پذیری خطا در شبکه های حسگر بی سیم

۵۰۰۰۰ تومان

تشخیص کلاهبرداری در شبکه های اجتماعی با استفاده از داده کاوی

۵۰۰۰۰ تومان
0