×

پیش بینی بیماری سکته قلبی با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین

۹۸,۰۰۰ تومان

پیش بینی احتمال رخداد بیماری دیابت با استفاده از داده کاوی

۹۸,۰۰۰ تومان
0