تحمل پذیری خطا در شبکه های حسگر بی سیم

۵۰,۰۰۰ تومان