• مجموعه ای کامل از پروژه ها و پایان نامه ها
  • مجموعه ای کامل از پروژه ها و پایان نامه ها

مدل های کسب وکار برای توسعه پایدار

۱۰۰۰۰ تومان

نوآوری استراتژیک

۱۰۰۰۰ تومان

مدیریت دانش در حوزه ی ERP

۱۵۰۰۰ تومان

استفاده از تخصیص و مهاجرت وظیفه در چندپردازنده ای ها

۹۸۰۰۰ تومان

سیستم تشخیص نفوذ در شبکه موبایل سلولی با استفاده از روش عصبی-فازی بهینه شده

۹۸۰۰۰ تومان

بهبود تحمل پذیری خطا با استفاده از تعادل بار توزیع شده و مجازی سازی در رایانش ابری

۹۸۰۰۰ تومان

پیش بینی بیماری سکته قلبی با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین

۹۸۰۰۰ تومان

بهبود عملکرد سیستم های بازشناسی چهره مبتنی بر محدودیت های مکانی با استفاده از تبدیل کسینوسی گسسته

۱۰۰۰۰۰ تومان

شناسایی فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی تأثیرگذار بر بهره وری معلمان آموزش و پرورش

۹۵۰۰۰ تومان

نقش فناوری اطلاعات در کنترل و کاهش ترافیک در استان خوزستان

۹۵۰۰۰ تومان

مطالب رایگان

کاربردهای داده کاوی

کاربردهایی که برای داده کاوی وجود دارند، بسیار بسیار گسترده […]

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد داده کاوی

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد داده کاوری/هوش مصنوعی/پردازش تصویر انجام […]

0